Tabligh Akbar Solidaritas Jilid II

MPI Lampung - Suriah, di tengah gejolak yang tiada henti menggempur negeri-negeri kaum muslimin, ada satu kewajiban yang mutlak bagi tiap kaum muslimin di belahan bumi yang lain. Do'a, bantuan harta bahkan terlebih lagi adalah jiwa serta raga kita wujudkan dengan memenuhi panggilan jihad dari Allaah subhaanahu wa ta'aalaa. Salah satu bukti kita meyakini Allaah dan Rosulnya serta hari akhir adalah membenarkan setiap isi Al Quran dan salah satu ayat yang begitu erat dengan krisis kaum muslimin saat ini adalah INNAMAL MU'MINUUNA IKHWAH!!!!. Sungguh hanya kaum muslimin saja yang bersaudara, tentu ini sudah begitu lazim kita dengar namun apakah sudah lazim dalam tindakan kita. Allaah berfirman dalam ayat Nya yang mulia, suroh Al Ma-idah ayat 54:
Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

Sebuah peringatan bahwasanya sikap wala' dan baro' harus diposisikan secara tepat, darah dibalas dengan darah dan ini prinsip sebagai umat Islam. Beberapa sifat kaum yang beriman kata Allaah dalam ayat tersebut adalah keras terhadap kaum kuffar (orang-orang kafir yang memusuhi Islam) lalu lemah lembut terhadap sesama muslim kemudian berjihad di jalan Allaah. Di lain ayat yakni suroh At Taubah ayat 111, Allaah berfirman:
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

Janji Allaah itu pasti dan Allaah telah menepati janji itu kepada banyak orang di muka bumi ini yang beriman secara totalitas terhadap janji Allaah itu. Sebagaimana dalam ayat 111 At Taubah di atas, Allaah membeli dari kaum muslimin itu diri dan harta dengan jannah/surga. Jadi untuk apa kita hidup jika bukan untuk Allaah. Jadi jangan diremehkan pula infaq kita terhadap saudara kita di Palestina, Suriah, Rohingnya, Mali dan negeri-negeri kaum muslimin lain. 

Oleh karenanya, Majlis Umat Islam Bersatu (MUI Bersatu) kembali mengadakan Road Show penggalangan dana untuk saudara kita di Suriah. Jilid pertama lalu telah berlangsung di masjid Al Muttaqin Ringinsari Bukoharjo Prambanan pada 27 April 2013 lalu dan mengumpulkan dana pada malam itu sekitar 7 juta lebih. Kali ini MUI Bersatu mengadakan kembali "Tabligh Akbar Solidaritas & Penggalangan Dana Untuk Muslim Suriah Jilid II". Tabligh akbar jilid II akan menghadirkan 2 pembicara  yakni:
 1. Ustadz Fahrurrozi Abu Syamil (Pemerhati Dunia Islam)
 2. Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid L.c (Relawan Tim 6 Hilal Ahmar Society Untuk Suriah)

Lebih rinci acara tersebut akan diadakan pada:
Tempat: Masjid Miniatur Baiturrohman Aceh, Kasihan Bantul Yogyakarta
Waktu : 25 Mei 2013 pukul 20.00 Waktu Insan Beriman

Acara ini diselenggarakan oleh

 1. MUI B (Majelis Umat Islam Bersatu)
 2. Pemuda Muhammadiyah PCPM Kasihan Bantul

Didukung oleh:

 1. Syam Organizer
 2. Hilal Ahmar Society
 3. FKAM (Forum Komunikasi Aktivis Masjid)
 4. KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah)
 5. Harokah Islamiyah
 6. FUI (Front Umat Islam)
 7. MDI Al Muslimun
 8. Hizbullah Gunung Kidul

(Bung_Destur/MPI Lampung)

Posting Komentar

0 Komentar